Đặt vấn đề:

  • Cách sét Factory Default máy đọc mã vạch Symbol DS6708 ?
  • Cách xóa bỏ xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch Motorola DS6708 ?
  • Bỏ tab key sau mỗi lần đọc trên Zebra DS6708 ?

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch DS6708
  • Máy đọc mã vạch Symbol/Motorola/Zebra

Giải quyết vấn đề:

Để đưa máy đọc Symbol/Motorola/Zebra DS6708 về mặc định nhà sản xuất chúng ta sử dụng các mã code dưới đây:

(Tìm trong Quick Start Guide kèm theo hộp máy: Set Default)

Scan 1 trong hai mã code : Restore Defaults hoặc Set Factory Defaults

Hoặc sử dụng :

 

 

Lưu ý: Nên copy ảnh hoặc lưu ảnh về máy tính sau đó in trên máy in Laser, sau đó cho máy đọc mã code.

 

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com