Đặt vấn đề:

  • Làm sao để calibration PF2i, PF4i, PM4i, PX4i, PX6i với ngôn ngữ Fingerprint ?

Giải quyết vấn đề:

  • Đây là thao tác calibrate độ dài của nhãn trên các dòng máy PF2i, PF4i, PM4i, PX4i và PX6i chạy Fingerprint .
  • Khi cài đặt một máy in mới hoặc thay đổi kích thước nhãn khác nhau, điều quan trọng đầu tiên đố là thực hiện TESTFEED calibration cho máy in.
  • Fingerprint mặc định nhà sản xuất TESTFEED NOT DONE.

Có hai cách để thực hiện quy trình TESTFEED calibration. Cả hai cách đều sử dụng Control Panel.

(Giả sử quy trình thực hiện sử dụng nhãn nhỏ hơn 6 inches. Khi sử dụng nhãn với định dạng GAP, trước hết lưu ý cần cấu hình kiểu nhãn MEDIA TYPE.)

Cách 1: Sử dụng SETUP Menu

1.Nhấn SETUP để truy cập Setup Menu

2.Nhấn nút mũi tên phải hoặc F3 để tới MEDIA, sau đó ấn Enter.

3.Ấn nút mũi tên bên phải để tới TESTFEED, sau đó ấn Enter.

4.Máy in khi này sẽ thông báo No Value. Ấn Enter, máy in sẽ đẩy vài nhãn thực hiện quá trình calibration. Mục đích là đẩy nhãn ra đúng vị trí thanh cắt của phần đường GAP của nhãn. Nếu máy in không thực hiện quy trình thì kiểm tra lại đã lắp nhãn đúng chưa ? , Label Stop Sensor đã đúng vị trí  chưa ?

5.Ấn SETUP để thoát Seup Menu

6.Kiểm tra lại nhãn đẩy ra đã đúng vị trí chưa bằng cách nhấn nút vàng lớn hoặc nút xanh . Máy in sẽ đảy từng nhãn đúng vị trí thanh cắt.

Cách 2:  Sử dụng Force TESTFEED CALIBRATION

1.Sử dụng tổ hợp phím Shift và Feed. Ấn và giữ Shift sau đó ấn phím Feed.

2.Thực hiện bước 4 cách 1

3.Thực hiện cách 6 bước 1.

Lưu ý:  Nên để chế độ TESTFEED MODE ở trạng thái slow:

‘Setup’ >’Media’ > ‘Testfeed Mode’ >’Fast/Slow’.

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch PX4i, PM4i, PX6i, PF2i, PF4i
  • Printers Hardware: PFxx, PMxx, PXxx

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com