Đặt vấn đề:

  • Sét máy đọc Symbol DS6708 xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch ?
  • Add Enter cho máy đọc Motorola DS6708 ?

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch Zebra DS6708
  • Máy đọc mã vạch Symbol DS6707

Giải quyết vấn đề:

Để sét máy đọc Symbol/Motorola/Zebra DS6708 xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch, chúng ta sử dụng một tron những cách sau:

Cách 1: Sử dụng code trong Quick Start Guide kèm hộp máy - nếu còn hoặc cho máy đọc mã copy dưới đây:

Cách 2 sử dụng code dưới đây:

Lưu ý: Chúng ta copy hoặc Save images hình ảnh về máy tính sau đó in bằng máy in laser sau đó cho máy đọc, chỉ cần đọc một lần là đã đưa máy về mặc định - Factory Default.

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com