Đặt vấn đề:

  • Cách sét đếm số nhãn trong lúc in trên Zebra ZT410, ZT420 như trên máy in ZM400 : "Priting 1 Of xx" ?
  • Sét đếm số nhãn in trên Zebra ZT230, ZT410, ZT420 ?
  • Cách làm hiển thị đếm nhãn in trên màn hình LCD máy in Zebra ZT410 ?

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra ZT230
  • Máy in Zebra ZT410, ZT420

Giải quyết vấn đề:

Để sét hiển thị đếm số nhãn định dạng : “Printing 1 of xx” trên màn hình LCD ZT230, ZT410, ZT420 chúng ta thực hiện như sau:

Bước 1: Kiểm tra Firmware máy in ZT230, ZT410, ZT420

Chỉ có thể thực hiện trên Firmware như thông tin dưới đây:

  • Firmware Version: V75.20.01Z  Đối với Zebra ZT410 & ZT420 hoặc mới hơn
  • Firmware Version: V72.20.001Z Đối với Zebra ZT230 hoặc mới hơn

Nếu các máy các bạn đang chạy có Firmware thấp hơn thì hãy nâng cấp nên version trên hoặc mới hơn. Xem thêm link bài viết dưới đây về nâng cấp Firmware máy in Zebra:

 

Bước 2: Kích hoạt dòng lệnh Enable đếm số nhãn in trên màn hình LCD

1. Copy đoạn code sau vào notepad hoặc Text

! U1 setvar "display.batch_counter" "enabled"

2. Gửi mã file text hoặc notepad vào máy in bằng cách sau:

  • Start\Devices and Printers\<Máy in cần sét>
  • Click phải chuột vào máy in chọn Printing Preferences
  • Chọn Tab Tools và làm theo hình mô tả dưới đây: 1-2-3-4

 

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com