Tin tức

Căn chỉnh nhãn bằng tay máy in ZT230

Chủ đề: Hiệu chỉnh (căn chỉnh) cảm biến nhãn và cảm biến ruy băng mực in trên máy in Zebra ZT230 Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT230 Thực hiện: Đây là quá trình thực hiện cho cảm biến nhận mực và nhãn học lại từ đầu về thông số của nhãn và ruy băng mực (nếu sử dụng). Lưu ý: Thực hiện chính xác từng bước theo ...
Xem thêm »

Căn chỉnh cảm biến nhãn máy in ZT220

Chủ đề: Hiệu chỉnh (căn chỉnh ) cảm biến nhãn và mực in trên máy in Zebra ZT220 Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT220 Thực hiện: Đây là chủ đề cho phép chúng ta hiệu chỉnh cảm biến - hay nói cách khác là giúp cảm biến nhận nhãn và ruy băng mực “học” lại từ đầu các thông số về giấy in (nhãn) và mực in, nó hữu ích khi ...
Xem thêm »

Căn chỉnh nhãn Black Mark máy in 105SL Plus

Chủ để: Căn chỉnh nhãn Black Mark trên máy in Zebra 105SL Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra 105SL Zebra 105SL Plus Thực hiện: Lựa chọn MEDIA AND RIBBON trên menu 105SL và 105SL Plus để thiết lập cảm biến nhãn và cảm biến ruy băng mực mà chúng ta sử dụng. Chúng ta sử dụng cách này khi máy in không thể tự động nhận nhãn Black Mark và ruy ...
Xem thêm »

Căn chỉnh nhãn bằng tay máy in Zebra 170Xi4

Chủ đề: Hiệu chỉnh, căn chỉnh nhãn in trên máy in mã vạch Zebra dòng Xi4 Series Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4 Chi tiết: Phương thức 1: Hiệu chỉnh nhãn tự động - Auto Calibration Lưu ý: Hãy đảm bảo máy in đã lắp giấy in - nhãn, và ruy băng mực( nếu sử dụng) đã được lắp đúng cho từng ...
Xem thêm »

Căn chỉnh nhãn máy in Zebra 170Xi3 Plus

Calibrate máy in Zebra Xi3 Plus là phương pháp thủ công cho phép máy in nhận đúng khổ nhãn in, chiều dài của từng loại nhãn khác nhau, dưới đây là các bước thực hiện. Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra: 110Xi3 Plus, 140Xi3 Plus, 170Xi3 Plus, 220Xi3 Plus Các bước thực hiện: Phương pháp 1: Sử dụng bước cơ bản : Basic Label Length Calibration - Auto ...
Xem thêm »

Cài driver máy in ZT510 trên Zebra Setup Utilities

Đặt vấn đề: Cách cài driver máy in Zebra ZT510, ZT610 ? Cài driver máy in mã vạch Zebra ? Giải quyết vấn đề: Để cài driver cho máy in mã vạch Zebra, chúng ta có một số cách sau: Cách 1: Sử dụng driver trên đĩa kèm theo máy hoặc tải driver từ http://zebra.com   Tham khảo theo liên kết dưới đây Cài driver máy in mã vạch Zebra   Cách ...
Xem thêm »

Sét nhảy ô máy đọc DS9808

Đặt vấn đề: Cách sét nhảy ô ( Tab key) trên máy đọc mã vạch Motorola DS9808 ? Giải quyết vấn đề: Để sét nhảy ô (tab key) trên máy đọc mã vạch DS9808 chúng ta sử dụng mã code dưới đây: Xem thêm: Sét xuống dòng máy đọc DS9808 Reset máy đọc DS9808   Lưu ý: Đối với máy đọc mã vạch Zebra, có thể sét nhiều tùy chọn ...
Xem thêm »

Sét xuống dòng máy đọc DS9808

Đặt vấn đề: Cách sét xuống dòng máy đọc Motorola DS9808 ? Sét enter key máy đọc mã vạch Zebra/Symbol DS9808 ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Motorola/Symbol DS9808 Zebra DS9808 Giải quyết vấn đề: Cách 1: Sử dụng tài liệu sử dụng : Quick Start Guide kèm theo hộp máy DS9808 Cách 2: Sử dụng mã code sau   Xem thêm: Reset máy đọc ...
Xem thêm »

Kết nối SQL và ZebraDesigner Pro

Đặt vấn đề: Cách kết nối SQL và ZebraDesigner Pro ? In nhãn tự động với MSSQL và ZebraDesigner Pro ? Tôi không thấy kết nối SQL trên Zebra Designer ? Áp dụng: Microsoft SQL ZebraDesigner Pro Giải quyết vấn đề: Để thực hiện kết nối SQL và ZebraDesigner Pro chúng ta thực hiện một trong những bước dưới đây: Bước 1: Xây dựng kết ...
Xem thêm »

Reset máy đọc mã vạch DS9808

Đặt vấn đề: Cách Reset mặc định máy đọc DS9808 ? Cách Factory Default máy đọc Zebra DS9808 ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Motorola Zebra DS9808, Motorola/Symbol DS9808 Giải quyết vấn đề: Cách 1: Sử dụng Quick Guide Setup kèm theo hộp máy. Tìm và cho máy DS9808 đọc mã vạch- Set Defaults: Cách 2: Cho máy đọc mã vạch dưới đây: Lưu ...
Xem thêm »

Cách gỡ driver máy in mã vạch Zebra

Đặt vấn đề: Cách gỡ bỏ máy in mã vạch Zebra ? Cách Uninstall máy in mã vạch Zebra ZT410 ? Cách xóa driver máy in mã vạch Zebra ? Cách xóa máy in ZT410, ZT230 ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT200 Series ZT400 Series Xi4 Series GK Series, GX Series, GC Series GT800 ZM400, Zm600. S4M, Z4M, Z6M Plus … Giải quyết vấn đề: Để gỡ bỏ máy in mã vạch ...
Xem thêm »

Cài đặt Zebra Setup Utilities

Đặt vấn đề: Cách cài đặt Zebra Setup Utilities ? Cài driver máy in mã vạch Zebra ? Áp dụng: Zebra ZT200 Series: ZT220, ZT230 ZT400 Series: ZT410, ZT420 Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4 Zebra 105SL Plus GK Series: GK420d, GK420t GX Series: GX420d, GX420t, GX3430t GC Series: GC420d, GC420t ZM Series: ZM400, ZM600 S4M, Z4M, Z6M, ... Giải quyết vấn đề: Zebra ...
Xem thêm »
Copyright of Mavachthudo.com