Tin tức

Sét Enter máy đọc Datalogic PM8500

Đặt vấn đề: Cách sét xuống dòng (enter key) cho máy đọc mã vạch Datalogic PM8500 ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch PM8500 Datalogic PM8xxx BC-80X0 cradle Giải quyết vấn đề: Bước 1: Phân biệt các chế độ cài đặt máy đọc 1. Chế đọc Point-to-Point 2. Chế độ đọc Stand-Alone   Bước 2: Sét Enter cho từng chế độ đọc Datalogic ...
Xem thêm »

Truyền file xuống máy in mã vạch Zebra

Chủ đề: Truyền files xuống máy in mã vạch Zebra sử dụng ZebraDesigner Driver “ Send files” Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZebraDesigner Driver Yêu cầu: Máy tính đã cài đặt Driver. Xem thêm Phiên bản driver mới nhất Tổng quan: Đây là thược tính tùy chọn trên Zebra Driver nhằm truyền files xuống máy in mã vạch Zebra. Tùy chọn này ...
Xem thêm »

Căn chỉnh cảm biến nhãn Zebra S4M

Chủ đề: Căn chỉnh cảm biến nhãn bằng tay trên máy in Zebra S4M Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra S4M Zebra S4M ZPL Zebra S4M EPL Thực hiện: Quá trình căn chỉnh cảm biến nhãn bằng tay cho phép máy in nhận được chính xác kiểu nhãn, khổ nhãn mà chúng ta lắp. Quá trình hiệu chỉnh này còn khắc phục một số lỗi : Ribbon Out Papper ...
Xem thêm »

Căn chỉnh cảm biến nhãn máy in ZT410 ZT420

Chủ đề: Hiệu chỉnh cảm biến nhận mực in và nhãn bằng tay trên máy in Zebra ZT410 ZT420 Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT410 Zebra ZT420 Zebra ZT400 Series Thực hiện: Đây là quá trình hiệu chỉnh bằng tay, cho phép cảm biến nhận nhãn và ruy băng mực nhận chính xác khổ nhãn, kiểu nhãn và ruy băng mực được lắp vào máy in đồng ...
Xem thêm »

Căn chỉnh nhãn bằng tay máy in ZT230

Chủ đề: Hiệu chỉnh (căn chỉnh) cảm biến nhãn và cảm biến ruy băng mực in trên máy in Zebra ZT230 Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT230 Thực hiện: Đây là quá trình thực hiện cho cảm biến nhận mực và nhãn học lại từ đầu về thông số của nhãn và ruy băng mực (nếu sử dụng). Lưu ý: Thực hiện chính xác từng bước theo ...
Xem thêm »

Căn chỉnh cảm biến nhãn máy in ZT220

Chủ đề: Hiệu chỉnh (căn chỉnh ) cảm biến nhãn và mực in trên máy in Zebra ZT220 Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra ZT220 Thực hiện: Đây là chủ đề cho phép chúng ta hiệu chỉnh cảm biến - hay nói cách khác là giúp cảm biến nhận nhãn và ruy băng mực “học” lại từ đầu các thông số về giấy in (nhãn) và mực in, nó hữu ích khi ...
Xem thêm »

Căn chỉnh nhãn Black Mark máy in 105SL Plus

Chủ để: Căn chỉnh nhãn Black Mark trên máy in Zebra 105SL Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra 105SL Zebra 105SL Plus Thực hiện: Lựa chọn MEDIA AND RIBBON trên menu 105SL và 105SL Plus để thiết lập cảm biến nhãn và cảm biến ruy băng mực mà chúng ta sử dụng. Chúng ta sử dụng cách này khi máy in không thể tự động nhận nhãn Black Mark và ruy ...
Xem thêm »

Căn chỉnh nhãn bằng tay máy in Zebra 170Xi4

Chủ đề: Hiệu chỉnh, căn chỉnh nhãn in trên máy in mã vạch Zebra dòng Xi4 Series Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4 Chi tiết: Phương thức 1: Hiệu chỉnh nhãn tự động - Auto Calibration Lưu ý: Hãy đảm bảo máy in đã lắp giấy in - nhãn, và ruy băng mực( nếu sử dụng) đã được lắp đúng cho từng ...
Xem thêm »

Căn chỉnh nhãn máy in Zebra 170Xi3 Plus

Calibrate máy in Zebra Xi3 Plus là phương pháp thủ công cho phép máy in nhận đúng khổ nhãn in, chiều dài của từng loại nhãn khác nhau, dưới đây là các bước thực hiện. Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra: 110Xi3 Plus, 140Xi3 Plus, 170Xi3 Plus, 220Xi3 Plus Các bước thực hiện: Phương pháp 1: Sử dụng bước cơ bản : Basic Label Length Calibration - Auto ...
Xem thêm »

Cài driver máy in ZT510 trên Zebra Setup Utilities

Đặt vấn đề: Cách cài driver máy in Zebra ZT510, ZT610 ? Cài driver máy in mã vạch Zebra ? Giải quyết vấn đề: Để cài driver cho máy in mã vạch Zebra, chúng ta có một số cách sau: Cách 1: Sử dụng driver trên đĩa kèm theo máy hoặc tải driver từ http://zebra.com   Tham khảo theo liên kết dưới đây Cài driver máy in mã vạch Zebra   Cách ...
Xem thêm »

Sét nhảy ô máy đọc DS9808

Đặt vấn đề: Cách sét nhảy ô ( Tab key) trên máy đọc mã vạch Motorola DS9808 ? Giải quyết vấn đề: Để sét nhảy ô (tab key) trên máy đọc mã vạch DS9808 chúng ta sử dụng mã code dưới đây: Xem thêm: Sét xuống dòng máy đọc DS9808 Reset máy đọc DS9808   Lưu ý: Đối với máy đọc mã vạch Zebra, có thể sét nhiều tùy chọn ...
Xem thêm »

Sét xuống dòng máy đọc DS9808

Đặt vấn đề: Cách sét xuống dòng máy đọc Motorola DS9808 ? Sét enter key máy đọc mã vạch Zebra/Symbol DS9808 ? Áp dụng: Máy đọc mã vạch Motorola/Symbol DS9808 Zebra DS9808 Giải quyết vấn đề: Cách 1: Sử dụng tài liệu sử dụng : Quick Start Guide kèm theo hộp máy DS9808 Cách 2: Sử dụng mã code sau   Xem thêm: Reset máy đọc ...
Xem thêm »
Copyright of Mavachthudo.com