Chủ để:

  • Căn chỉnh nhãn Black Mark trên máy in Zebra 105SL

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra 105SL
  • Zebra 105SL Plus

Thực hiện:

Lựa chọn MEDIA AND RIBBON trên menu 105SL và 105SL Plus để thiết lập cảm biến nhãn và cảm biến ruy băng mực mà chúng ta sử dụng. Chúng ta sử dụng cách này khi máy in không thể tự động nhận nhãn Black Mark và ruy băng mực (nếu sử dụng).

Tiến trình thao tác:

1. Hãy đảm bảo rằng tấm giữ nhãn (SNAP PLATE) đặt đúng vị trí như hình mô tả dưới đây

2. Mở đầu in và mở máy in.

3. Từ menu trên LCD, sét Mark cho Sensor Type.

4. Từ menu trên LCD, đi tới MEDIA AND RIBBON --CALBRATE

5. Bấm (+) để đi tới LOAD BACKING --CANCEL CONTINUE

6. Kéo nhãn về phía trước hoặc phía sau sao cho điểm Black Mark và Cảm biến nhận nhãn (Mark Sensor)  như hình mô tả dưới đây

7. Bấm (+) để tiếp tục và quan sát REMOVE RIBBON --CANCEL CONTINUE xuất hiện

8. Tháo ruy băng mực hoặc kéo ruy băng mực sang bên phải tránh xa cảm biến mực (ribbon sonsor) như hình mô tả trên.

9. Đóng đầu in và bấm (+) để tiếp tục quan sát RELOAD ALL --CONTINUE xuất hiện.

10. Mở đầu in và lắp lại nhãn và ruy băng mực bình thường. Bấm (+) để tiếp tục

11. Bấm FEED và quan sát từng nhãn sẽ được đẩy ra sau mỗi lần bấm FEED - mặc định chế độ này là Tear Off..

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com