Đặt vấn đề:

  • Cách sét xuống dòng (enter key) cho máy đọc mã vạch Datalogic PM8500 ?

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch PM8500
  • Datalogic PM8xxx
  • BC-80X0 cradle

Giải quyết vấn đề:

Bước 1: Phân biệt các chế độ cài đặt máy đọc

1. Chế đọc Point-to-Point

2. Chế độ đọc Stand-Alone

 

Bước 2: Sét Enter cho từng chế độ đọc Datalogic PM8500

1. Sét Enter chế độ Stand-alone

Cho máy đọc mã vạch lần lượt từ trên xuống dưới

a. Restore Default

b. Enter Configuration

c. Save and Exit Configuration

2. Sét Enter chế độ Point-to-Point

a. Sét Default

b. Sét Enter

hoặc

Done.

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com