Chủ đề:

  • Cách kết nối SQL và phần mềm NiceLabel Pro ?
  • Cách in tem mã vạch tự động trên NicelLabel sử dụng SQL ?
  • In nhãn mã vạch từ SQL ?

Áp dụng:

  • Microsoft SQL
  • NiceLabel Pro 2017

Giải quyết vấn đề:

Bước 1: Thiết kế nhãn theo định dạng mà tem nhãn đang có sẵn muốn in

Bước 2: Kết SQL đã có sẵn trên Server hoặc trên máy tính.

1. Click chọn Tab Data trên thanh menu

2. Click chọn Next để tiếp tục

3. Nhập các thông số cho kết nối SQL

Sau đó click Next để chọn bảng dữ liệu cần in/ Sau đó click Next

Để mặc định sau đó click Next

Click chọn mục thứ 2

Và kết thúc quá trình kết nối SQL. Click Finish

Bước 3: Gán dữ liệu của SQL vào các trường dữ liệu trên file thiết kế

1. Click chọn các tool có sẵn sau đó kéo thả vào file thiết kế

2. Kéo thả lần lượt và kết quả như mẫu dưới đây

Và khi Preview

 

Xem thêm

 
Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com