Đặt vấn đề:

  • Cách cấu hình DHCP Server AP6511 sử dụng Firmware WiNG Enterpries ?
  • Cấu hình DHCP trên Controller RFS4000, RFS6000, RFS7000, NX WiNG Enterpries ?

Áp dụng:

  • Symbol/Motorola AP6511, AP6521, AP7522, AP7532, AP6532,..
  • RFS Controller: RFS4000, RFS6000, RFS7000
  • NX Controller: NX4500,NX5500, NX6500, NX7500
  • VX9000 Series

Giải quyết vấn đề:

Để cấu hình DHCP trên AP, NX Seris, RFS Series sử dụng Firmware WiNG Enterpries, chúng ta thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Tạo các VLAN

1. Đăng nhập vào AP7522.

2. Click chọn Configuration\System Profiles

3. Click Interface\Virtual Interfaces

4. Sét các thông số cho VLAN

5. Click OK sau đó CLick Exit để thoát.

6. Click Commit and Save ở góc phải trên cùng cửa sổ Web để lưu.

Bước 2: Cấu hình DHCP Services

1.  Click chọn tab Configuration\Services\DHCP Server

2. Click chọn Add

3. Thực hiện theo các bước tuần tự sau:

Sau đó Click OK, và Click Commit and Save để lưu.

Bước 3: Tạo tên WiFi (SSID) cho VLAN30

1. Quay lại Configuration\Wireless LANs. Click chọn Add

2. Điền các thông số như hình mô tả dưới đây

Sau đó click OKCommit and Save để lưu.

3. Gán tên WiFI (SSID) vào Radio của AP7522

Quay lại Devices\System Profile\Radio.

 

Click đúp vào Radio1 và thực hiện theo các bước theo mô tả dưới đây

Click OK, Commit and Save để lưu.

 

Bước 4: Cấu hình WAN - NAT để VLAN30 có thể đi ra mạng Internet.

1. Tạo NAT-Rule cho VLAN 30

Thực hiện theo các chỉ dẫn theo hình

Sau đó Click OK, và Commit and Save để lưu

2. Gán NAT-RULE tới Interface ra InternetXuất hiện cửa sổ

Và thực hiện theo mẫu dưới đây

 

 

Click chọn OK, OK và Commit and Save để lưu

2. Configuration\Devices\System Profile\Routing

 

Lưu ý: Click Commit and Save để lưu.

 

Bước 5: Test kết nối đã cấp DHCP

Xem thêm:

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com