Đặt vấn đề:

 • Làm thế nào để quay trở lại phiên bản Firmware trước đó trên Motorola AP6511 ?
 • Cách boot vào phiên bản Firmware trước đó trên WiNG Express ?

Áp dụng:

 • WiNG 5.x: WiNG Express, WiNG Enterpries
 • AP7131
 • AP75xx series: AP7502, AP7522, ZP7532
 • AP76xx
 • AP81xx/82xx series
 • AP85xx
 • AP84xx
 • AP65xx: AP6511, AP6521, AP6522
 • NX series controllers: NX4500, NX5500, NX7500
 • RFS series controllers: RFS4000, RFS6000, RFS7000
 • VX series controllers: VX9000

Giải quyết vấn đề:

 • Thông thường trên các thiết bị WiFi AP, Controller - WiNG Express hay WiNG Enterpries đều có hai phiên bản ( primary và secondary) có thể cũ hơn hoặc mới hơn.
 • Chuẩn bị:
 • SSH (Secure Shell), chẳng hạn Putty.exe

Thực hiện:

Đối với AP, Controller sử dụng Firmware cả WiNG Express và WiNG Enterpries

1. Mở Putty.exe, chọn SSH, nhập địa chỉ IP của AP hoặc Controller sau đó chọn Open.

2. Đăng nhập vào AP, hoặc Controller sau đó thực hiện theo lệnh sau:

Đối với AP, Controller sử dụng Firmware WiNG Enterpries

1. Đăng nhập AP, Controller trên trình duyệt Web

2. Click theo hướng dẫn dưới đây:

Lưu ý: Hình ảnh có thể nhỏ trên trình duyệt, do vậy nên copy hay lưu hình ảnh về máy tính quan sát cho rõ hơn, chi tiết hơn.

Cách 3: Sử dụng phương pháp nâng cấp Firmware.

Tham khảo:

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com