Tin tức

Câu lệnh RFID đọc và ghi Tags máy in mã vạch PM43

Đặt vấn đề: Sử dụng câu lệnh đọc, ghi lên thẻ Tags ? Giải quyết vấn đề: Những tham số dưới đây về câu lệnh RFID hỗ trợ PM43   •TAGFIELD – Định nghĩ trường dữ liệu trong bộ nhớ RFID tags.   •TAGFORMAT – Chỉ ra định dạng của dữ liệu để đọc hoặc ghi tới thẻ RFID Tag.   •TAGPROTECT – Bảo vệ dữ liệu tránh ...
Xem thêm »

Upgrade Firmware PC43t bằng Web Admin Console

Đặt vấn đề:     •Cách upgrade firmware PC43t trên Web Admin Console với trình duyệt Chrome, Firefox , Safari ?     •Cách re-flash firmware PD43 trên Internet Explorer ?     •Máy in PD43 không khởi động lên ? Giải quyết vấn đề: Các bước chuẩn bị:    •Máy in hỗ trợ cổng mạng Ethernet hoặc Wireless     •Firmware mới nhất (*.BIN )   ...
Xem thêm »

Cách calibration nhãn máy in mã vạch Intermec PX4i

Đặt vấn đề: Làm sao để calibration PF2i, PF4i, PM4i, PX4i, PX6i với ngôn ngữ Fingerprint ? Giải quyết vấn đề: Đây là thao tác calibrate độ dài của nhãn trên các dòng máy PF2i, PF4i, PM4i, PX4i và PX6i chạy Fingerprint . Khi cài đặt một máy in mới hoặc thay đổi kích thước nhãn khác nhau, điều quan trọng đầu tiên đố là thực hiện ...
Xem thêm »

Cài lại hệ điều hành máy kiểm kho Motorola/Zebra MC9190G

Đặt vấn đề:   ·      Cách clean máy kiểm kho Motorola/Zebra MC9190G  ?   ·      Làm cách nào để Factory Default Zebra MC9190g ?   ·      Cài lại OS cho máy Zebra MC9190G ? Giải quyết vấn đề: Chuẩn bị: -       Hệ điều hành ( OS hay Firmware ) cho máy kiểm kho Zebra MC9190G. -       Thẻ nhớ SD Card có dung lượng <=2G. -       Đế ...
Xem thêm »

Thay đổi command language máy in mã vạch Honeywell PM43

Cách lựa chọn command language máy in mã vạch Honeywell PM43 Đặt vấn đề: ·         Cách thay đổi Command Language cho máy in mã vạch PM23c ? ·         Cách chuyển đổi Command Language máy in mã vạch PM43 bằng PrintSet v5 ? ·         Làm sao để thay đổi ngôn ngữ dòng lệnh cho máy in PM43 ? ·         Cách thay đổi Command ...
Xem thêm »

Cách thực hiện Factory Default máy Dophin 

Đặt vấn đề:     •Cách thực hiện đưa máy kiểm kho Dophin 6110 /6510 về trạng thái nhà sản xuất ?     •Làm thế nào đưa máy về giá trị mặc định trên Dophin 6110 / 6510 ? Giải quyết vấn đề: Máy kiểm kho Dophin 6110 /6510 có bộ nhớ trong flash được gọi là IPSM , nó chứa hệ điều hành. Để thực hiện “ Factory Reset” và khôi ...
Xem thêm »

Cách cleant boot CV31

Đặt vấn đề:    •Làm thế nào để clean boot CV31 ?    •Cách load CV31 về giá trị mặc định nhà sản xuất ? Giải quyết vấn đề: Để thực hiện cleant boot CV thực hiện theo các bước dưới đây: 1.Shut down CV31. Bằng cách ấn và giữ nút màu vàng, sau đó chọn “shutdown” từ menu. 2.Ấn và giữ nút màu vàng để khởi động ...
Xem thêm »

Upgrade Firmware máy in mã vạch PM43 bằng trình duyệt web

Đặt vấn đề:     • Cách upgrade firmware máy in mã vạch PM43 bằng trình duyệt web  ?     • Cách upgrade Firmware PM43 ?     • Máy in mã vạch Intermec PM43 in mất nội dung mã vạch ? Giải quyết vấn đề: Dưới đây là các bước tiến hành Upgrade firmware cho máy in mã vạch PM43 bằng trình duyệt web: 1. Nhập địa chỉ IP của máy in vào Address ...
Xem thêm »

Upgrade Firmware máy in mã vạch PC43t bằng USB Drive

Đặt vấn đề: Cách upgrade Firmware PC43t bằng USB Drive ? Giải quyết vấn đề: Chuẩn bị: 1.      USB Flash Driver có dung lượng <=4GB. 2.      Format định dạng USB Flash Drive chuẩn ‘FAT’ hoặc ‘FAT16’. FAT32 – máy in sẽ không thể đọc được thông tin. 3.      Để USB Flash trống hoàn toàn, không có bất kỳ files hoặc thư mục ...
Xem thêm »

Factory Default máy in mã vạch PM43 bằng tay

Đặt vấn đề:  •Tôi có thể đưa máy in mã vạch PM43, PM23c về trạng thái ban đầu nhà sản xuất  ? •Làm thế nào tôi có thể đưa máy in PM43 về trạng thái nhà sản xuất mà không có PrintSet hoặc Web admin Console ? •Cách thao tác đưa máy in PM43 về trạng thái nhà sản xuất trên màn hình Full Touch ? Giải quyết vấn đề: Đối với máy ...
Xem thêm »

Cách calibrate máy in mã vạch PC43t

Đặt vấn đề: •Làm thế nào tôi có thể calibrate máy in mã vạch PC23d bằng tay ? •Tôi có thể calibrate nhãn PC43d mà không có màn hình hiênr thị ? •Tôi có thể in nhãn Test Label Set trên máy in mã vạch để bàn ? Giải quyết vấn đề: Thực hiện các bước sau đây: 1.Tắt máy in và đợi khoảng 30 giây. 2.Mở máy in lại. Máy in sẽ khởi ...
Xem thêm »

Cách cấu hình tự động gán Enter hoặc Tab máy kiểm kho Intermec

Đặt vấn đề: Cách cấu hình gán tự động ENTER ( CR) key  hoặc Tab trên máy kiểm kho Intermec ? Cách vô hiệu hóa ENTER key or Tab trên máy kiểm kho Intermec ? Giải quyết vấn đề: Để cấu hình tự động ENTER ( CR ) hoặc Tab sau mỗi lần đọc mã vạch . Chúng ta đến mực POSTAMBLE Setting, và thực hiện theo các bước dưới đây: Đối với ...
Xem thêm »
Copyright of Mavachthudo.com