Đặt vấn đề:

•Cách thêm cài đặt thêm phím Enter trước mỗi lần đọc mã vạch ?

•Thêm xuốngdòng trước mỗi lần đọc mã vạch ?

•Cách thêm Carriage Return “CR” trước mỗi lần đọc mã vạch ?

Giải quyết vấn đề:

Thêm các tùy chọn như xuống dòng hay Enter key là tùy chọn ít khi được dùng, chỉ có một số tùy chọn, hay một số ứng dụng nhất định, đặc thù hệ thống đó mà sử dụng, do đó cần lưu ý trước khi thực hiện.

Dưới đây là một số cách để thêm phím Enter trước khi đọc mã vạch:

Cách 1: Sử dụng mã code dưới đây:

Trước khi sử dụng mã code này hãy đảm bảo rằng không có cấu hình nào trước đó đã được cấu hình. Để giải quyết vấn đề này, hãy cho máy học mã code dưới đây sau đó cho máy học code bên dưới – tuần tự từng code từ trên xuống dưới.

 Prefix scan Enter

 

Cách 2: Sử dụng EZConfig -> Nhà phân phối, hoặc liên hệ theo thông tin trên website:  http://mavachthudo.com/

Áp dụng:

•Máy đọc mã vạch Honeywell : 3580 QuantumT / IS3480 QuantumE, 3780 Fusion, 3800EG, 46x0 / 48x0, 5145 Eclipse / MS95xx / MS959x, 6520 Cubit, 7580 Genesis, 7600 Horizon, 7820 Solaris, Genesis 7580g, Granit 191Xi, Hyperion 1300g, MS16xx, MS22xx, MS23xx, MS24xx, MS71xx, Stratos 27xx, Voyager 12xxg, Voyager 1400g, VuQuest 3310g, Xenon 190X, Granit 1980i, Granit 1981i, Voyager 1602g, Voyager 1450g, Voyager 1452g, Voyager 1202gBF

Xem thêm: mã vạch thủ đô

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com