Đặt vấn đề:

    •Cách upgrade firmware PC43t trên Web Admin Console với trình duyệt Chrome, Firefox , Safari ?

    •Cách re-flash firmware PD43 trên Internet Explorer ?

    •Máy in PD43 không khởi động lên ?

Giải quyết vấn đề:

Các bước chuẩn bị:

   •Máy in hỗ trợ cổng mạng Ethernet hoặc Wireless 

   •Firmware mới nhất (*.BIN )

   •Trình duyệt web ( Firefox, Chrome, IE, Safari) 

Dưới đây là các bước thao tác để upgrade firmware trên trình duyệt web

Bước 1: Login vào Web Admin Console:

   1.Nhập địa chỉ IP của máy in vào trình duyệt web.

   2.Cửa sổ đang nhập hiển thị, yêu cầu user name/ password

   3.Tài khoản đăng nhập mặc định

     •USERNAME: itadmin

     •PASSWORD:pass

   4.Nhập đầy đủ thông tin rùi click OK

Bước 2: Tiến hành Upgrade Firmware

   1.Chọn Tab Service >’ Upgrade Firmware’

   2.Click chọn Browse tìm tới đường dẫn chứa file firmware (.BIN).

   3.Click nút Upgrade để bắt đầu thực hiện quá trình upgrade.

       Sau khi upgrade hoàn tất, máy in sẽ khởi động lại.

   4.Xác nhận lại phiên bản Firmware vừa tiến hành upgrade

    •Đối với máy in  có màn hình LCD và các phím điều khiển, lựa chọn “Information’ bên trên LCD.

    •Đối với “Icon Printer” ( không có màn hình LCD ), Print Test Label Set từ PrintSet.

Áp dụng:

       •Máy in mã vạch PC23d, PC43d, PC43t, PD43.

       •Printers Hardware: Intermec PC23d Desktop Printer

  • Printers Hardware: Intermec PC43 Desktop Printer
  • Printers Hardware: Intermec PD43 Industrial Printer

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com