Đặt vấn đề:

  • Cách sét nhiệt độ in, tốc độ in trên máy in mã vạch Zebra ?
  • Cách factory default máy in Zebra ?
  • How to configuration Zebra Printer on ZebraDesigner Driver ?

Áp dụng:

  • ZebraDesigner Driver
  • Máy in mã vạch Zebra

Giải quyết vấn đề:

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh thông số máy in trên Driver của dòng máy in mã vạch Zebra. Nó hỗ trợ hầu hết các dòng máy Zebra hiện nay - Những cài đặt trên Driver rất tiện ích, nó sẽ đẩy toàn bộ cài đặt, cấu hình trên Driver xuống máy in

Chuẩn bị:

  • Máy tính đã cài đặt ZebraDesigner Driver. Xem thêm tại đây.
  • Máy in mã vạch Zebra đã kết nối với máy tính.

Thực hiện:

1. Vào Start/Devices and Printers/<Chọn máy in cần cài đặt>

2. Click chuột phải vào máy in, chọn Printer Properties

3. Click chọn Advanced/Printing Deffault

Hình ảnh hiển thị thị thứ nhất Tab Options: Chúng ta có thể sét các thông số: Print Speed - tốc độ in, Darkness - Nhiẹt độ in, Stock - định dạng tem mẫu, Format,...

Xem thêm:

Lưu ý: Không nhập bất cứ giá trị nào vào trường dữ liệu “Unprintable Area” nếu bạn chưa có kinh nghiệm, nó sẽ dẫn đến những vấn đề phát sinh trong quá trình in tem nhãn.

3. Chuyển sang Tab Advanced Setup sẽ hiện thị thêm những thông tin cài đặt. Ở tab này bạn có thể thay đổi một số giá trị như:

Operation Mode: Chế độ nhãn được in ra.

Xem thêm:

Media Type: Loại nhãn được in.

  • Thermal Transfer: Nhãn in cẩn lắp ruy băng mực để in
  • Thermal Dircet: In nhiệt trực tiếp - giấy cảm nhiệt

Tracking Mode: Định dạng loại nhãn.

Xem thêm:

Lưu ý: Nếu chúng ta tích vào hộp “Use Printer Settings” - thì đã chuyển mọi cài đặt trên Driver sang cài đặt trên bảng điều khiển của máy in, khi này chúng ta không thể áp dụng các cài đặt trên Driver.

4. Chuyển sang Tab Tools

Ở tab này chúng ta có rất nhiều tiện ích như: tiến hàng load Firmware, Load Default, Calibrate - hiệu chỉnh nhãn,...

Xem thêm:

Trên đây là những giới thiệu cài đặt các tab phổ biến, hay dùng nhất, tiện ích nhất hy vọng giúp ích trong quá trình sử dụng máy in của các bạn.

 

Cheer !
Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com