Đặt vấn đề:

·         Cách upgrade Firmware hay OS trên CV31 ?

·         Hướng dẫn upgrade kernel CV31 ?

Giải quyết vấn đề:

Có 3 phương pháp để upgrade Firmware CV31:

1.      Upgrade bằng microSD Card với file “Autoflash.img”

2.      Upgrade với file “Autoflash.ìm” và Firmware Flash.xml”

3.      Upgrade bằng SmartSystems.

Chú ý: Dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào để upgrade Firmware cho CV31 thì hãy lưu ý rằng: Xóa toàn bộ files Service Releases trên CV31, một số Service có thể không tương thích với Firmware mới. Những files Service Release CAB file được lưu trong những đường dẫn trong CV31 dưới đây:

·         \Flash File Store\Cabfiles

·         \Flash File Store\SSPB

·         \Flash File Store\SSPB\SRs

Phương pháp 1: Upgrade sử dụng file: “Autoflash.img” và microSD Card

Chuẩn bị:

·         MicroSD Adapter

·         SD card. MicrSD Card định dạng FAT32.

·         File: AutoFlash.img   

Các bước tiến hành:

1.      Copy file “AutoFlash.img” vào thư mục gốc của microSD card

2.      Rút microSD card ở chế độ an toàn: Safelty Eject

3.      Tắt CV31 và gắn thẻ microSD card vào máy. Khe cắm ở bên trên lắp máy CV31, thao tác cẩn thận trong bước này, trành tình trạng hư thẻ hoặc hư khe cắm. Sau đó đậy lắp lại, nếu không đậy lắp CV31 sẽ không tiến hành Upgrade.

4.      Ấn nút Reset.

5.      Quá trình upgrade sẽ tiến hành, CV31 sẽ khởi động lại vài lần. Khi quá trình update hoàn thành, Autoflash complete xuất hiện trên màn hình.

6.      Ấn nút Power, chọn Supend.

7.      Tháo thẻ nhớ microSD card khỏi CV31, nếu không gỡ thẻ nhớ ra thì CV31 sẽ lặp lại quá trình upgrade khi khởi động lại CV31.

8.      Mở lại CV31, và làm theo các bước cài đặt , một số Services, files CAB mặc định sẽ được cài đặt, và CV31 sẽ khởi động thêm 1 lần nữa.

Phương pháp 2:Upgrade sử dụng ‘Autoflash.img’ và  ‘Firmware Flash.XML’

1.      Copy ‘Autoflash.img’ tới hư mục gốc của CV31

2.      Copy ‘Firmware Flash.xml’ vào thư mục \SmartSystems\SSConfigDir trên CV31.

3.      File XML sẽ tự động tiến hành và giải nén file ‘Autoflash.img’. Quá trình này mất khoảng vài phút, trước khi tiến hành Upgrade.

4.      Sau khi Upgrade xong, CV31 sẽ tiến hành cài đặt một số Services mặc định và sẽ khởi động lại thêm một lần nữa.

Phương pháp 3: Upgrade CV31 với SmartSystems

Chuẩn bị: Máy tính cài sẵn phần mềm SmartSystems.

1.      Bản mới nhất CV31 SmartSystems.

2.      Vô hiệu hóa Power Management trên CV31

3.      Khởi động SmartSystems và CV31 có thể nhìn thấy nhau.

4.      Click đúp để giải nén SmartSystems.

Tiến hành upgrade:

1.      Trên SmartSystems console, tìm file đã giải nén bên trên sau đó kéo thả vào CV31.

2.      Sau khi copy hoàn thành, CV31 sẽ tự động thực hiện update và tiến hành cold boot

3.      Quá trình upgrade mất khoảng 30 giây tới 15 phút.

4.      Sua khi upgrade hòan thành, Cv31 sé tự động cài một số Services mặc định và sẽ khởi động thêm một lần nữa.

Áp dụng:

  • Máy kiểm kho Honeywell CV31

 

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com