Đặt vấn đề:

  • Tôi muốn nhảy ô (cột) sau khi đọc mã vạch trên máy đọc Youjie 5900 ?
  • Cách sét Tab key trên máy đọc mã vạch Honeywell YJ 5900 ?

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch Honeywell YJ 5900
  • Youjie 5900

Giải quyết vấn đề:

Tương tự như sét xuống dòng cho máy đọc Honeywell YJ 5900 các bạn chỉ cần thực hiện một trong những cách dưới đây:

Cách thứ nhất: Tìm trong Quick Start Guide  ( kèm theo hộp máy) tìm đến Suffix, cho máy đọc mã vạch: Tab Suffix On

Cách thứ hai: Tìm trong User Guide, tìm đến Enable Tab Suffix và cho máy học mã vạch đó:

 

Xem thêm:

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com