Đặt vấn đề:

  • Cách sét enter sau mỗi lần đọc mã vạch LI4278 ?
  • Cách sét xuống dòng sau mỗi lần scan mã vạch cho LI4278 ?

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch Symbol/Motorola/Zebra
  • Zebra LI4278, Zebra DS6878

Giải quyết vấn đề:

Để sét máy đọc LI4278 xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch, chúng ta có thể sử dụng một trog những cách dưới đây:

Cách 1: Sử dụng Quick Start Guide kèm theo hộp máy.

Cho máy đọc mã vạch từ trái qua phải theo thứ tự 1, 2, 3

Cách 2: sử dụng mã code dưới đây:

Lưu ý: Cho máy đọc mã vạch lần lượt từ trên xuống dưới.

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com