Đặt vấn đề:

  • Máy in GK420d không nhận đúng khổ nhãn in ?
  • Máy in GK420d in sai định dạng nhãn ?
  • GK420d in lệch với nhãn in mới ?

Giải quyết vấn đề:

Clibration nhãn bằng tay là thao tác cho phép máy in nhận đúng khổ nhãn in, đối với nhãn in loại mới và khi thay nhãn mà máy in không tự động calibration.

Các bước thao tác như sau:

1.      Lắp nhãn in vào máy in chính xác.

2.      Mở máy in lên.

3.      Ấn và giữ nút Feed cho tới khi đèn LED sáng màu xanh: quan sát sáng lần 1, sáng lần 2 và sẽ sáng nhanh 7 lần. Sau đó nhả nút Feed ra.

4.      Máy in sẽ sét lại cảm biến nhận nhãn đang siwr dụng. Sau khi sét xong máy in sẽ tự động đẩy ra 3 nhãn trắng đúng vị trí xé nhãn. Và khi này máy in sẵn sàng nhận lệnh in.

5.      Ấn nút Feed. Một nhãn trắng sẽ đẩy ra.

Áp dụng:

 

  • Máy in mã vạch Zebra GK420d

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com