Đặt vấn đề:

  • Cách đặt số lượng in nhãn trong phần mềm bartender ?
  • Cách add trường in số lượng mỗi nhãn trong file excel ?

Giải quyết vấn đề:

Để thuận tiện trong việc in ấn, giảm bớt thời gian thao tác cũng như tăng tiện ích sử dụng, khi đặt lệnh in nhãn với nhiều trường dữ liệu khác nhau cùng với số lượng nhãn cũng khác nhau, trong bài viết này tôi xin hướng dẫn thao tác đặt số lượng in trong file excel .

Chuẩn bị:

Phần mềm Bartender đã cài đặt

File dữ liệu Excel có sẵn.

Dưới đây là bước thao tác :

Bước 1 : Đặt số lượng nhãn cần in trong một trường dữ liệu như hình ảnh dưới đây

quantity  0

Với quả nhãn : có số lượng tem in là 2 ; quả vải có sơ lượng tem in là 1 ; quả hồng có số lượng tem in là : 3

Bước 2 :

Add file dữ liệu excel vào phần mềm Bartender. Xem tại đây

 

Bước 3 : Thực hiện theo hình dưới đây :

quantity  1

 

Xuất hiện cửa sổ, tích chọn như mô tả, đánh dấu

quantity  2

 

quantity  3

Kết quả như hình dưới đây khi Preview:

quantity  4

 Áp dụng :

 Phần mềm in nhãn Bartender

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com