Đặt vấn đề:

        Làm thế nào để Intermec Terminal Emulator ( ITE ) thoát khỏi chế độ hiển thị password hiển thị ?

Cách vô hiệu hóa ITE hỏi password khi cấu hình, chỉnh sửa ?

Cách thức thực hiện của ETE  “Allow Instant Exit” (Enterprise Terminal Emulator) ?

Giải quyết vấn đề:

Để vô hiệu hóa Intermec Terminal Emulator (ITE) luôn hỏi password, làm theo các bước dưới đây:

1.Click “ Start’ > ‘Settings’ > ‘ System’ > ‘Intermec Settings’ > ‘Applications’ > ‘ Intermec Terminal Emulation’.

2.Click chọn ‘ Enable Exit Password’ và tích chọn vô check-box.

3.Click vô ‘Exit Password’ và nó sẽ xóa toàn bộ ký tự trong quá trình nhập.

4.Thoát khỏi màn hình xác nhận sẽ hiện thị yêu cầu nhập password, tuy nhiên ITE sau đó sẽ không hỏi lại password thêm bất kỳ lần nào nữa.

Chú ý: Kể từ phiên bản 1.70.04.0061 tùy chọn cấu hình mới có tên gọi: ‘Allow Instant Exit’. Đây là tùy chọn , ETE sé đóng mà không cần hỏi xác nhận.

Áp dụng cho:

•Software : ITE

•ETE

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com