Đặt vấn đề:

  • Cách kiểm tra máy kiểm kho Zebra MC32N0 đã cài MTP ( Media Transfer Protocol ) ?
  • Cách truyền files từ máy tính tới SD Card trên máy MC92N0 ?

Áp dụng:

  • Máy kiểm kho Zebra Android : MC32N0, MC92N0, TC55, TC70, TC75

Giải quyết vấn đề:
MTP thường mặc định sẽ được cài và được kích hoạt tuy nhiên vì một lý do nào đó mà nó bị disable chức năng này.

Các bước kiểm tra như sau:

Từ màn hình chính, Click chọn Settings > Storage.

Trên cửa sổ Storage, click chọn Properties . Màn hình xuất hiện: "USB computer connection". Click vào mục này.

Ở mục "connect as" . Tích chọn  "media device (MTP)".

Kiểm tra lại xem máy tính đã kết nối với bộ nhớ trong và SDCard trên máy tính chưa.

 

Cheer !Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com