Đặt vấn đề:

  • Cách đưa máy kiểm kho MC36 về mặc định nhà sản xuất ?
  • Cách Factory Reset MC36 ?
  • Cách xóa toàn bộ dữ liệu và các cài đặt trên Zebra MC36 ?

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị:

Thực hiện:

Cách 1: Sử dụng ADB Loader

1. Lắp máy MC36 Android vào đế hoặc Cable USB để kết nối với máy tính.

2. Bấm và giữ nút Power khoảng 2s , xuất hiện menu Poweroff

3. Bấm và giữ nút <Volume_Up> để tiến hành rebooting .

4. Khi logi Android xuất hiện thì nhả nút<Volume_Up>

5. Đợi cho tới khi menu Recovery xuất hiện.

6. Sử dụng <Volume_Up> hoặc <Volume_Down> để di chuyển tới các mục cài đặt.

7. Sử dụng Enter để lựa cchọn mục cần cài đặt.

8. Lựa chọn:  "apply update from adb".

9. Trên máy tính mở Cửa sổ Command Prompt ( Run). Chuyển về thư mục gốc C:\

10. Gõ “adb devices” để liệt kê thiết bị

C:\ADB>adb devices

List of devices attached

0123456789ABCDEF        sideload

11. Gõ dòng lệnh theo mô tả dưới đây: - đường dẫn file Recovery Reset

C:\ADB>adb sideload "C: \MC36\Android\M36N0KXXVRECP14000.zip"

loading: 'C: \MC36\Android\M36N0KXXVRECP14000.zip"

sending: C: \MC36\Android\M36N0KXXVRECP14000.zip"

sending: C: \MC36\Android\M36N0KXXVRECP14000.zip"

sending: C: \MC36\Android\M36N0KXXVRECP14000.zip"'  100%

12. Khi load hoàn tất, click chọn : "reboot system now"

Cách 2: Sử dụng SD Card

1. Khởi động máy Zebra MC36 Android

2. Lắp máy MC36 vào đế hoặc thông qua cáp USB

3. Chắc chắn rằng trên MC36 và máy tính cài MTP (File Transfer Protocol) - Zebra Android USB Driver.

4. Thẻ nhớ SD Card trên máy MC36 phải truy cập được trên máy tính.

5. Copy file : M36N0KXXVRECP14000.zip tới thư mục gốc của SD Card.

6. Bấm và giữ Power key khoảng 2s xuất hiện poweroff mode menu.

7. Bấm và giữ <Volume_Up> để tiến hành rebooting.

8. Khi màn hình xuất hiện logo Android thì nhả nút <Volume_Up>.

9. Đợi cho tới khi màn hình Recovery menu xuất hiện.

10.  Sử dụng <Volume_Up> hoặc <Volume_Down> để lựa chọn các mục cần cài đặt.

11. Sử dụng Enter để thực hiện.

12. Lựa chọn: “apply update from sdcard”

13. lựa chọn file: M36N0KXXVRECP14000.zip từ thẻ \Sd Card

14. Khi quá trình update hoàn tất, lựa chọn: “reboot system now”

 

Cheer !

 

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com