Đặt vấn đề:

  • Các phương pháp Factory máy kiểm kho Zebra MC32N0 chạy Windows CE 7.0 ?
  • Cách Cold boot máy kiểm kho Zebra MC32N0 Windows CE ?
  • Cách xóa các ứng dụng cũng như cài đặt trên máy MC32N0 ?

Áp dụng:

  • Máy kiểm kho Zebra MC32N0
  • Symbol/Motorola MC3200
  • Zebra MC32N0
  • Windows CE 7.0

Giải quyết vấn đề:

Tải file ứng dụng sau: “CE MC3200 Clean Boot Package For Windows CE”  tại đây.

 

Thực hiện một trong những phương pháp dưới đây:

Cách 1: Từ thư mục /Temp trên MC32N0

Lưu ý: Battery còn ít nhất là 30% hoặc máy cắm vào đế sạc trong suốt thời gian thao tác

1. Giải nén file vừa tải về và giải nén thư mục OSUpdate ra máy tính.

2. Kết nối máy MC32N0 tới máy tính thông qua đế hoặc cáp USB

3. Trên máy tính sử dụng Active Sync để copy OSUpdate vào thư mục \TEMP trên MC32N0

4. Trên MC32N0 sử dụng Windows Explorer, truy cập đến \TEMP

5. Mở thư mục OSUpdate.

6. Click đúp vào file Shortcut: 32N0c70Ben_TEMP

7. Quá trình Factory diễn ra, mất khoảng 3-4 phút để hoàn tất.

 

Cách 2: Sử dụng SD Card

Lưu ý: Battery còn ít nhất 30% hoặc phải luôn cắm máy lên đế sạc trong suốt thời gian thực hiện.

1. Giải nén file ZIP vừa tải về và copy thư mục: OSUpdate tới thư mục gốc SD card.

2. Lắp thẻ SD Card vào máy MC32N0

3. Trên MC32N0 truy cập Windows Explorer, tới thư mục \Storage Card\OSUpdate.

4. Mở thư mục OSUpdate

5. Click đúp file shortcut: 32N0c70Ben_SD

6. Quá trình Factory sẽ diễn ra, và mất khoảng 3 -4 phút để hoàn tất qua trình Factory ( Cold boot ) MC32N0.

 

Cách 3: Tiến hành cài lại hệ điều hành Windows CE 7.0 trên MC32N0

Thực hiện theo liên kết dưới đây:

 

Cách 4: Sử dụng Boot Loader

1. Tải file OS tại đây. Cách tiến hành cài lại hệ điều hành Windows CE có thể sử dụng file này để cài đặt.

2. Giải nén ZIP ra máy tính thư mục OSUpdate

3. Tạo thư mục MC32N0 trên thẻ nhớ SD Card.

4. Copy hai files: Cleanplat.hex & Cleanappl.hex từ thư mục OSUpdate\Images tới thư mục gốc SD Card.

5. Lắp SD Card vào máy MC32N0.

6. Lắp máy MC32N vào đế sạc hoặc vào nguồn AC.

7. Để thực hiện Bootloader trên MC32N0 ta thực hiện như sau: Bấm và giữ 1+9+Power để khởi động MC32N0. Máy sẽ tắt và ngay lập tức nhả các phím ra và thực hiện:

Đối với MC32N-G có Gun ( cò súng): bấm và giữ cò súng.

Đối với MC32N0-không có Gun (  không có cò súng), bấm và giữ nút Scan bên phải.

8. Khi màn hình Bootloader xuất hiện thì nhả tay ra khỏi cò súng hoặc nút Scan

9. Sử dụng phím mũi tên để di chuyển tới "Download from SD card" và bấm Enter.

10. Để xóa các cài đặt, cấu hình trên MC32N0, sử dụng phím mũi tên di chuyển tới: " Cleanplat.hex" và bấm Enter.

11. Bấm Enter khi màn hình xuất hiện: " Erasing Platform" "Operation complete" .

12. Để thực hiện xóa các ứng dụng, sử dụng phím mũi tên di chuyển tới: " Cleanappl.hex " và bấm Enter.

13. Bấm Enter khi xuất hiện: " Erasing Application " "Operation complete"

14. Sử dụng phím mũi tên di chuyển tới: "All Done" và bấm Enter.

15. Di chuyển tới: " Exit". Bấm Enter.

16. MC32N0 sẽ khởi dộng lại và xuất hiện màn hình Calibration ( bấm ESC đê hủy ).

 

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com