Cách vô hiệu hóa ITE tự động khởi động ?

Đặt vấn đề:

Cách nào để vô hiệu hóa tự động khởi động ITE ?

Giải quyết vấn đề:

Để vô hiệu hóa chế độ tự động khởi động ITE, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

1.      ‘Start’ >’Settings’ > ‘System’ > Open ‘Intermec Settings’

2.      Trong menu ‘ Intermec Settings’ chọn ‘APPLICATIONS’ >’ITE’ ( hoặc ‘Intermec Terminal Emulator’)

3.      Click chọn ‘NO Auto-Start’

4.      Tích unckeck box ‘NO Auto-Start’

5.      Lưu cấu hình và đóng cửa sổ  ( hoặc click ‘OK’)

Áp dụng cho:

·         Mobility Hardware: CK7x, CN7x, CV3x, CV4x, CV6x, CK3B, CK3R, CK3X, CN51 WEH

·         Operating Systems: Windows Mobile 6.1, Windows Embedded Handheld

·         Software : ITE

Xem thêm:https://mavachthudo.blogspot.com/

 

 

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com