Đặt vấn đề:

  • Cách hủy lệnh in trên dòng máy in Datamax A-Class Max II ?
  • I-Class in ra nhãn trắng ? cần hủy lệnh in ?

Giải quyết vấn đề:

Có hai cách để hủy lệnh in trên các dòng máy in Datamax có bảng điều khiển và màn hình hiển thị:

  1. Cách 1:  Ấn và giữ nút bên trên cùng bên phải cho tới khi máy in reset lại. Khi này lệnh in sẽ clear bộ nhớ đệm toàn bộ.
  2. Cách 2: Sử dụng cú pháp dòng lệnh: <SOH>C followed by a <SOH>B. lưu ý: mã lệnh <SOH> có giá trị Hex là : 01

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Datamax-Oneil: A-Class Mark II [G2], E-Class Mark II, E-Class Mark III, H-Class, I-Class, I-Class Mark II, M-Class Mark II, MP Series

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com