Phần mềm in mã vạch Zebra Designer Pro 2

Zebra Designer Pro 2 cho phép thiết kế các định dạng từ đơn giản đến nhãn có nội dung phức tạp cùng với ứng dụng sử dụng kết nối với cơ sở dữ liệu như Text, Excel, Microsoft Access,  SQL,…Đồng thời phần mềm tương thích và có thể thiết kế và in nhãn RFID.

Giá : Liên hệ
Đặt hàng

Những đặc điểm nổi bật của Zebra Designer Pro 2

 

Hệ điều hành hỗ trợ

32 bit hoặc 64 bit :

·         Windows Vista with 128MB RAM

·         Windows 7 with 128MB RAM

·         Windows 8 with 128MB RAM

·         Windows 10 with 128MB RAM

·         Windows Server 2008 R2 with 128MB RAM

·         Windows Server 2012 R2 with 128MB RAM

 

Mã vạch hỗ trợ

EAN and UPC

 

EAN-8, EAN-8 + 2-digit supplement, EAN-8 + 5-digit supplement, EAN-13, EAN-13 + 2-digit supplement, EAN-13 + 5-digit supplement, EAN-14, DUN-14, UPC Case Code, UPC-A, UPC-A + 2-digit supplement, UPC-A + 5-digit supplement, UPC-E, UPC-E + 2-digit supplement, UPC-E + 5-digit supplement, UPC-E(1), GS1-128, SSCC, Bookland, Addon 2, Addon 5

Linear

 

 

Interleaved 2 of 5, ITF 14, ITF 16, Code 39, Code 39 Tri Optic, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 93, CODE 128 (A, B and C subsets), MSI, Codabar, Postnet-32, Postnet-37, Postnet-52, Postnet-62, Kix, Pharmacode, Plessy, Anker

 

RSS

Linear RSS symbologies

RSS14, RSS14 Truncated, RSS14Stacked, RSS14 Stacked Omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded

Composite RSS symbologies

RSS14, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1-128 & CC-A/B,GS1-128 & CC

Two-dimensional

2D-Pharmacode, PDF-417, DataMatrix, MaxiCode, Aztec, QR, MicroQR, Codablock F, MicroPDF, InfoGlyph

 

Định dạng file ảnh

BMP, DIB, RLE

Windows Bitmap

GIF

CompuServer Bitmap

JPG, JPEG, JPE

JPEG Bitmap

TIFF, TIF, FAX, G3N, G3F

TIFF Bitmap

PNG

Portable Network Graphics

WMF

Windows Metafile

EMF

Enhanced Windows Metafile

ICO

Windows Icon

CUR

Windows Cursor

TGA, TARGA, VDA, ICB, VST, PIX

Targa Bitmap

PXM, PPM, PGM, PBM

Portable Pixmap, GreyMap, BitMap

JP2

JPEG2000

J2K, JPC

JPEG2000 Code Stream

PCX

Paintbrush

 

Hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu ( Database )

·         ASCII (text file) where fields are fixed-length or are separated with any selected character

·         Microsoft Excel database

·         Microsoft Access database

·         Existing ODBC Data Sources

 

Hệ điều hành hỗ trợ

32 bit hoặc 64 bit :

·         Windows Vista with 128MB RAM

·         Windows 7 with 128MB RAM

·         Windows 8 with 128MB RAM

·         Windows 10 with 128MB RAM

·         Windows Server 2008 R2 with 128MB RAM

·         Windows Server 2012 R2 with 128MB RAM

 

Mã vạch hỗ trợ

EAN and UPC

 

EAN-8, EAN-8 + 2-digit supplement, EAN-8 + 5-digit supplement, EAN-13, EAN-13 + 2-digit supplement, EAN-13 + 5-digit supplement, EAN-14, DUN-14, UPC Case Code, UPC-A, UPC-A + 2-digit supplement, UPC-A + 5-digit supplement, UPC-E, UPC-E + 2-digit supplement, UPC-E + 5-digit supplement, UPC-E(1), GS1-128, SSCC, Bookland, Addon 2, Addon 5

Linear

 

 

Interleaved 2 of 5, ITF 14, ITF 16, Code 39, Code 39 Tri Optic, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 93, CODE 128 (A, B and C subsets), MSI, Codabar, Postnet-32, Postnet-37, Postnet-52, Postnet-62, Kix, Pharmacode, Plessy, Anker

 

RSS

Linear RSS symbologies

RSS14, RSS14 Truncated, RSS14Stacked, RSS14 Stacked Omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded

Composite RSS symbologies

RSS14, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1-128 & CC-A/B,GS1-128 & CC

Two-dimensional

2D-Pharmacode, PDF-417, DataMatrix, MaxiCode, Aztec, QR, MicroQR, Codablock F, MicroPDF, InfoGlyph

 

Định dạng file ảnh

BMP, DIB, RLE

Windows Bitmap

GIF

CompuServer Bitmap

JPG, JPEG, JPE

JPEG Bitmap

TIFF, TIF, FAX, G3N, G3F

TIFF Bitmap

PNG

Portable Network Graphics

WMF

Windows Metafile

EMF

Enhanced Windows Metafile

ICO

Windows Icon

CUR

Windows Cursor

TGA, TARGA, VDA, ICB, VST, PIX

Targa Bitmap

PXM, PPM, PGM, PBM

Portable Pixmap, GreyMap, BitMap

JP2

JPEG2000

J2K, JPC

JPEG2000 Code Stream

PCX

Paintbrush

 

Hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu ( Database )

·         ASCII (text file) where fields are fixed-length or are separated with any selected character

·         Microsoft Excel database

·         Microsoft Access database

·         Existing ODBC Data Sources

 

Sản phẩm liên quan

Đầu in mã vạch Honeywell PX4ie

Vui lòng liên hệ
Đặt mua

Đầu in mã vạch Zebra ZT620

Vui lòng liên hệ
Đặt mua

Trục lăn máy in mã vạch Zebra ZT220

Vui lòng liên hệ
Đặt mua

Nhận xét

nhận xét về bài viết
Copyright of Mavachthudo.com