Câu hỏi /Đặt vấn đề:

  • Cách đưa máy kiểm kho Motorola /Zebra MC55A0 về mặc địn nhà sản xuất ?
  • Cách cold boot Motorola/Zebra MC55A0 ?
  • Hard Reset Motorola/Zebra MC55A0 ?

Giải quyết vấn đề:

Để Hard Reset, Cold boot, Factory Default Motorola/Zebra MC55A0 làm theo các bước dưới đây, lưu ý thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu và các cài đặt trước đó:

1.      Tắt máy MC55A0.

2.      Ấn và giữ phím Power + W và C.

factory-motorola-mc55a0

3.      Máy MC55A0 sẽ khởi động lại khi thực hiện thao tác bên trên, mất khoảng 30 giây để thực hiện.

4.      Khi này máy MC55A0 sẽ khởi động lại và yêu cầu thực hiện Calibration và đăng nhập vào màn hình Desktop.

 

Áp dụng:

  • Máy kiểm kho Motorola/Zebra MC55A0.

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com